DƏDƏ QORQUD ENSİKLOPEDİYASI

 

 

Sədnik Paşayev (Pirsultanlı) ensklopediyanın hər iki cildində təmsil olunmuşdur.

   
 
Linklər
free counters
© Görkəmli folklorşünas alim, professor Sədnik Paşa Pirsultanlı. 2009